Protocollen

Onderstaand treft u een aantal belangrijke codes/protocollen aan, zoals deze door de school in een voorkomend geval worden gehanteerd. Mocht u vragen hebben betreffende de inhoud van deze codes/protocollen kunt u deze stellen bij de intern begeleider of de directie van de school.

  1. Meldcode Huiselijk Geweld
  2. Regeling Schorsing en Verwijdering
  3. Protocol Leesproblemen en Dyslexie
  4. Protocol pesten

© 2018 - OBS het Palet