Actueel 2020 - 2021

Onderstaand treft u aanvullingen aan op de Infogids.
Deze aanvullingen betreffen actuele zaken die jaarlijks wijzigen. Om die reden worden deze onderdelen per schooljaar apart toegevoegd aan de website en vormen ze samen met de algemene informatie op deze site de Schoolgids van o.b.s. het Palet.

Het Veiligheidsplan en het Zorgplan zijn omwille van de leesbaarheid hier als eigen, aparte documenten geplaatst.

Mocht u nadere informatie willen hebben over de onderdelen die u hier kan raadplegen, kunt u altijd terecht bij de intern begeleider of de directeur. Over een aantal praktische zaken, zoals de verschillende (vrijwillige) financiële bijdragen kunt u ook terecht bij de administratie van de school.

  1. Aanvullingen op info schooljaar 2020 - 2021
  2. Zorgplan
  3. Veiligheidsplan

©2020 - OBS het Palet