Over Ons

ONDERWIJS + JIJ

Het Palet heeft als doel kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze in hun latere leven nodig hebben. De toekomstige samenleving zal totaal anders zijn dan de onze; ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo. Het Palet bereidt, samen met ouders, leerlingen voor op deze toekomst. Zij leren zich goed te bewegen in een progressief veranderende wereld. 

Onderwijs + Jij is onderwijs voor een nieuwe tijd. Het leert kinderen te functioneren in de wereld van morgen. Onderwijs + Jij legt de nadruk op de ontwikkeling van individuele talenten van leerlingen.

Om dit doel te bereiken, gebruikt het Palet alle huidige (digitale) mogelijkheden. Het Palet behoort tot een kleine groep scholen die als basis een nieuwe richting kiezen: Onderwijs voor Gepersonaliseerd Leren

Concept

Wij denken dat ieder kind nieuwsgierig is en dat ieder kind wil leren.

Daarom zijn de drie pijlers van ons onderwijs:

1 Relatie / Community

Op onze school voelt ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder zich veilig. Op het Palet hanteert en aanvaardt iedereen het Moreel Kompas: je zorgt goed voor jezelf, je zorgt goed voor de ander en je zorgt goed voor je omgeving.

2. Ruimte / Elk talent wordt gekend

Elk talent wordt gekend. Het uitgangspunt van ons onderwijs is het talent van de individuele leerling. Het Palet wil dit talent maximaal ontwikkelen. 

Onze school bestaat uit een fysieke component (het schoolgebouw) en een virtuele component. De virtuele leeromgeving is altijd bereikbaar. Alle leerlingen (ook de jongste) beschikken over een iPad. Ze kunnen daarmee verbinding maken met de virtuele leeromgeving van de school en een de enorme hoeveelheid educatieve apps gebruiken. Leren kan altijd en overal.

3. Prestatie / 21st century skills

Innovatief, creatief en kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken. Aanpassen, maar ook de leiding nemen en het opdoen van sociale en culturele vaardigheden. Ons onderwijs is gericht op het verwerven van de vaardigheden voor de 21e eeuw. 

Ook stelt het Palet hoge eisen ten aanzien van de kerndoelen voor het (reguliere) onderwijs: rekenen, taal en lezen. Leerlingen gebruiken daarbij de meest recente hard- en software.

Contact

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Openbare Basisschool
Het Palet
Johan Jongkindstraat 26
1318 LW Almere

Telefoon voor informatie en inschrijving:
036 535 3033

Email: info@palet.asg-almere.nl
Map here