Over Ons

ONDERWIJS + JIJ

Het Palet heeft als doel kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze in hun latere leven nodig hebben. De toekomstige samenleving zal totaal anders zijn dan de onze; ontwikkelingen voltrekken zich in een steeds sneller tempo. Het Palet bereidt, samen met ouders, leerlingen voor op deze toekomst. Zij leren zich goed te bewegen in een progressief veranderende wereld. 

Onderwijs + Jij is onderwijs voor een nieuwe tijd. Het leert kinderen te functioneren in de wereld van morgen. Onderwijs + Jij legt de nadruk op de ontwikkeling van individuele talenten van leerlingen.

Om dit doel te bereiken, gebruikt het Palet alle huidige (digitale) mogelijkheden. Het Palet behoort tot een kleine groep scholen die als basis een nieuwe richting kiezen: Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT)

Concept

Wij denken dat ieder kind nieuwsgierig is en dat ieder kind wil leren.

Daarom zijn de drie pijlers van ons onderwijs:

1 Relatie / Community

Op onze school voelt ieder kind, iedere medewerker en iedere ouder zich veilig. Op het Palet hanteert en aanvaardt iedereen het Moreel Kompas: je zorgt goed voor jezelf, je zorgt goed voor de ander en je zorgt goed voor je omgeving.

2. Ruimte / Elk talent wordt gekend

Elk talent wordt gekend. Het uitgangspunt van ons onderwijs is het talent van de individuele leerling. Het Palet wil dit talent maximaal ontwikkelen. 

Onze school bestaat uit een fysieke component (het schoolgebouw) en een virtuele component. De virtuele leeromgeving is altijd bereikbaar. Alle leerlingen (ook de jongste) beschikken over een iPad. Ze kunnen daarmee verbinding maken met de virtuele leeromgeving van de school en een de enorme hoeveelheid educatieve apps gebruiken. Leren kan altijd en overal.

3. Prestatie / 21st century skills

Innovatief, creatief en kritisch denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken. Aanpassen, maar ook de leiding nemen en het opdoen van sociale en culturele vaardigheden. Ons onderwijs is gericht op het verwerven van de vaardigheden voor de 21e eeuw. 

Ook stelt het Palet hoge eisen ten aanzien van de kerndoelen voor het (reguliere) onderwijs: rekenen, taal en lezen. Leerlingen gebruiken daarbij de meest recente hard- en software.

Contact

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Openbare Basisschool
Het Palet
Johan Jongkindstraat 26
1318 LW Almere

Telefoon voor informatie en inschrijving:
036 535 3033

Email: info@palet.asg-almere.nl

Partners

Meldt u ook aan als Partner van Het Palet. Onderwijs + Jij is zover gekomen dankzij de steun van veel professionals en vrijwilligers. Zij helpen mee om Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) op onze school uit te rollen.

Elke extra steun is welkom! Door inhoudelijke of door financiele bijdragen, van zowel bedrijven als individuen.

Daarvoor hebben wij het partnerfonds: Onderwijs + Jij opgericht. Door u als Partner van Onderwijs + Jij aan te melden, steunt u onze school en deze innovatieve onderwijsvorm.

One
Two

Het Partnerfonds steunt o.a. de aanschaf van apps, licenties en materialen die niet uit de reguliere onderwijsbudgetten aangeschaft kunnen worden. Daarnaast steunt het Partnerfonds ouders die onvoldoende financiƫle middelen hebben voor een iPad voor hun schoolgaand kind.

O4NT
Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. Meer informatie op www.o4nt.nl
Burgman Supply
Als importeur en groothandel in professionele hygiƫne- en reinigingssystemen in de breedste zin van het woord, wordt onze school door Burgman Supply gesponsord.
www.burgman-supply.nl
Gemeente Almere
Het kàn in Almere. Meer informatie op www.almere.nl
Almeerse Scholen Groep
Het Palet maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep (ASG). Onderwijskwaliteit voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar en een divers aanbod zijn de belangrijkste waarden van de ASG. Want ieder kind is anders, leert en ontwikkelt zich op een andere manier. Door de diversiteit en kwaliteit biedt de ASG de basis- of middelbare school die bij ieder kind past.
Donnie de Meijer
Het ontwerp voor de nieuwe website van het Palet is gemaakt door Donnie Meijer. Zie voor meer informatie en werk www.donniedemeijer.com
Lout Brevet
Lout Brevet maakte de foto's voor de nieuwe website van het Palet. Op haar blog vindt u meer werk en contact gegevens: loutbrevet.wordpress.com
Baardaap
Baardaap bouwt websites, zo ook de nieuwe website van het Palet. Voor meer informatie: info@palet.asg-almere.nl